E-wydanie Kurier Drzewny

Make your space responsible

Nowy raport zrównoważonego rozwoju Nowego Stylu

Raport z równoważonego rozwoju to narzędzie, dzięki któremu firmy transparentnie komunikują klientom swoje oddziaływanie na społeczność, gospodarkę i środowisko. To także dobry sposób na podsumowanie działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i przypomnienie interesariuszom o misji organizacji.

Nowy Styl to firma wierząca w ideę odpowiedzialnego biznesu. W obrębie najważniejszych obszarów wyznacza sobie cele, z których co dwa lata szczegółowo rozlicza się na łamach raportów zrównoważonego rozwoju. W najnowszej publikacji znajdują się rozliczenia z obietnic złożonych w latach 2016 – 2017 i dane na temat wdrożonych innowacji, jak również zobowiązania na lata 2020 – 2021.

Raport ten powstawał w 2020 roku, w cieniu pandemii, którą można potraktować jako kolejne ostrzeżenie wysłane przez naturę do człowieka. Członkowie zarządu Nowego Stylu zabrali głos w tej sprawie:
– Uważamy, że naszą odpowiedzią na ów alert powinna być intensyfikacja polityki zrównoważonego rozwoju, która jest dokładnie o tym: ograniczeniu i przeciwdziałaniu zgubnym praktykom oraz wdrażaniu inicjatyw chroniących naszą planetę oraz jej mieszkańców. Dlatego, choć wspomniane dwa lata były dla nas okresem niespotykanie dotąd intensywnej pracy, dzięki której Nowy Styl umocnił swoją rynkową pozycję lidera w branży kompleksowej aranżacji biur oraz miejsc użyteczności publicznej, staraliśmy się ze wszystkich sił, aby ani na moment nie tracić z oczu idei odpowiedzialnego biznesu – komentuje Adam Krzanowski, prezes Nowego Stylu.
Liczący ponad 130 stron i opracowany przez kilkadziesiąt osób raport jest kompleksowym źródłem wiedzy o organizacji. Poruszane są w nim zagadnienia z zakresu rozwoju i strategii firmy, ale także produktów, klimatu, łańcucha dostaw, zespołu i wsparcia lokalnej społeczności. Szczegółowym analizom poddane zostaje m.in. zużycie surowców i materiałów, zarządzanie odpadami, a także względy bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wkład w edukację i kulturę.